Skiljerelä spänningsstyrt – Cyrix-ct 12/24V-230A

Produktbeskrivning

  • För alla typer av batterier, där startbatteriet först laddas innan uppladdning av batteribank sker
  • Motståndskraftig mot fukt och vibrationer gör att Cyrix används i räddningsfordon, bussar, lastbilar, husbilar och båtar
  • Mikroprocessorstyrda omslagstider, för att förebygga oönskade till-/frånslag, gör att startbatteriet kan laddas till cirka 90% innan automatisk parallell uppladdning sker av det extra batteriet
  • Batterierna särkopplas om spänningen sjunker under frånslagsnivån
  • För motorstartshjälp kan extrabatteriet kopplas in parallellt, om extrabatteriets spänning är högre än startbatteriets
  • Reläet och kontrollelektroniken är hermetiskt inkapslat och ger inget spänningsfall
  • Med Start Assist via extern brytare kan reläet tvångssammankoppla start- och förbrukningsbatterierna (i 30 sek)