CL-47 Förlängning sidoluckor vänster ned till flak, 2 luckor/sida