CL-46 Förlängning sidoluckor höger ned till flak, 2 luckor/sida