CL-45 Förlängning sidoluckor vänster ned till flak, 1 lucka/sida