CL-44 Förlängning sidoluckor höger ned till flak, 1 lucka/sida