Miljöpolicy

Vi har som övergripande miljömål att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi strävar ständigt efter att anpassa oss till samhällets, och våra kunders, krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling. Det gör vi genom att:

  • Kontinuerligt genomföra grundläggande miljöutbildningar för alla medarbetare. Utbildningen skall förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
  • Ständiga förbättringar för att uppfylla minst de krav som lagar och förordningar föreskriver.
  • Att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

Vi strävar hela tiden efter att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Det når vi genom att:

  • Våra produkter innehåller så stor andel recirkulerat material som möjligt
  • Minimera mängden förpackningsmaterial
  • Minimera antalet transporter av både personer och gods.

Har du ett projekt du vill prata med oss om?