70 års tradition - Kvalitet i världsklass
karossan-demobil

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är kopplat till affärsidén.

Vi har som övergripande miljömål, att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

  • Genomföra en grundläggande miljöutbildning för alla medarbetare. Utbildningen skall förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att uppfylla minst de krav som lagar och förordningar föreskriver.
  • Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.
Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom att

  • Strävan att våra produkter i ett kommersiellt perspektiv innehåller så stor andel recirkulerat material som möjligt
  • Optimera mängden förpackningsmaterial
  • Optimera antalet transporter av både personer och gods.

Rev: 2016-05-10

Kontaktuppgifter

AB Karossan Invest

Industrivägen 21

Box 2047
151 02 Södertälje
Tel: 08-554 421 30
E-post: info@karossan.se

Hitta hit